ortaklık yapısı

kurumsal yönetim

Pay Sahibi Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%) İmtiyazlı Pay
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 7.261.815 72,62 Yoktur
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım 2.738.185 27,38 Yoktur
Toplam 10.000.000 100,00