ditaş iş güvenliği politikası

insan kaynakları

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş (DİTAŞ) güvenli çalışma alanları ve iş güvenliği kültürü yaratarak, iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi hedeflemektedir.

Ditaş bu çerçevede,

  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki iç ihtiyaçları, müşteri taleplerini, tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı ve riskleri  azaltmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, risk değerlendirme ve risk azaltma çalışmalarının,  iyileştirme kararlarının ve etkinliklerinin, tüm çalışanların katılımını gerektiren ortak sorumluluk olduğu ilkesini benimsemeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir '' iş kazası önleme '' hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Ditaş belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, diğer faaliyetlerin yanı sıra, makina güvenliği, ergonomi, tehlikeli kimyasal kullanımı, yangın ve diğer acil durumlar, uygun kişisel koruyucu kullanımı ve sistematik olay ve kaza yönetimi konularında gerekli kaynakları sağlar, tedbirleri alır.