raporlar ve sunumlar

yatırımcı ilişkileri

2024

2024 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporları

Konsolide Finansal Raporlar (UFRS)

2024 Kredi Derecelendirme Raporu

2024 Enflasyon Öncesi Konsolide Gelir Tablosu

2008

2008 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporları

2007

2007 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporları

2006

2006 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporları