ortaklık yapısı

kurumsal yönetim

Pay Sahibi Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%) İmtiyazlı Pay
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 17.912.854 68,9 Yoktur
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım 8.087.146 31,1 Yoktur
Toplam 26.000.000 100,00