ik politikamız

insan kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonu
Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren, güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; şirketimizin çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, otomotiv sektöründe tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

İnsan Kaynaklarının Misyonu 
Çalışanlarımıza bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı yaratmak ve Ditaş'ın otomotiv sektörü alanında üstün nitelikli çalışanlar için tercih edilen şirket olmasını sağlamaktır.