genel kurul toplantıları

kurumsal yönetim

2024

2024 Olağan Genel Kurul - 06 Haziran 2024

2021

2010

2010 Olağan Genel Kurul - 30 Mart 2011

2009

2008

2008 Olağan Genel Kurul - 7 Nisan 2009

2007

2007 Olağan Genel Kurul - 25 Nisan 2008

2006

2006 Olağan Genel Kurul - 9 Mayıs 2007

2005

2005 Olağan Genel Kurul - 29 Mayıs 2006

2004

2004 Olağan Genel Kurul

2003

2003 Olağan Genel Kurul