bağımsız denetim kuruluşu

kurumsal yönetim

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Ditaş'ın 29.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi


Adres :            Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş İstanbul


Telefon :            + 90 (212) 326 60 60


Fax :                  + 90 (212) 326 60 50


Web sitesi :       www.pwc.com.tr