Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. olarak tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevreye karşı yasal sorumluluklarımızı ve sektörümüz gereği tabi olduğumuz şartnameleri yerine getirmenin yanı sıra, enerji kullanımının giderek azaltılması ve enerji performansımızın sürekli iyileştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları gönüllü olarak yürütmeyi ve bu amaçtaki çalışmaları desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

 

Bu doğrultuda;

 • Çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı ve gereken kaynağı sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerji verimliliğini sağlayacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi,
 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı bu tür hizmetlerin satın alınmasını sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğinin sağlamayı,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,
 • Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi,
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi kapsamında enerji tüketimlerimizin düşürülmesini , enerji  performansın takip edilmesini ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasını
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi kapsamında çevresel süreçlerin yönetilmesini, performansın takip edilmesini ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasını

Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.