temettü ödemeleri

yatırımcı ilişkileri

Temettü Ödemeleri

2021: 600.000

2020: 600.000

2019: 600.000

2018: 4.000.000

2017: 819.280,18

2014: 5.000.000