DİTAŞ ARGE Merkezi

DİTAŞ AR-GE ekibi; köklü ürün tasarım deneyiminin ve Entegre Üretim Tesisi olmanın avantajları ile sektörde yenilikçi ürünlere hizmet edecek araştırma ve geliştirme altyapısını uzun zamandır bünyesinde bulundurmaktadır. Ditaş, geçmişten gelen bu bilgi birikimi ile direksiyon ve süspansiyon sistemi parçalarında hem ana sanayi hem de yedek parça pazarına hizmet etmektedir. Sektörde ana oyuncu konumunda olan birçok ana sanayi firması ve global anlamda hizmet veren yedek parça firmaları ile çalışmalarını sadece otomotiv alanı ile sınırlamayarak 2017 yılı şirket stratejisi "Ulaşım Endüstrisinin Bir Parçası ve Çözüm Ortağı Olmak" olarak belirlemiştir. Bu strateji odağında Otomotiv, Raylı Sistemler, Tarım ve Savunma-Havacılık olmak üzere 4 ana endüstri grubunda Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Yapılan çalışmaların sürdürebilir olması ve Proje Yönetim Ofisi mantığı ile sistematik şekilde takibi için de ikincil ana strateji olarak Ar-Ge Merkezi olmayı hedeflerine dahil etmiştir.

Bu hedefe yönelik çalışmalar öncelikle mevcut personel altyapısını güçlendirme ile başlamıştır. Bu kapsamda AR-GE ekibine yeni mühendis istihdamları yapılmış ve başvuru döneminde 22 araştırmacı, 14 teknisyen ve 4 destek personeline ulaşılmıştır. Araştırmacı personelin büyük çoğunluğu makine mühendisi ve malzeme mühendisleridir. Sonrasında ekip gelişim ihtiyaçları planlanmış ve eğitim takvimi oluşturulmuştur. Teknik bilgi birikimini artıracak eğitimlerin yanı sıra yüksek lisans ve doktora için şirket içi teşvik unsurları devreye alınmıştır. Mühendislik altyapısını ileri seviyeye taşıyacak çalışmalar, konusunda uzman akademisyenlerle planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Böylece yenilikçi çalışmaların hayata geçirilmesi sağlanmış ve akademik çalışmalardan faydalanarak üniversite-sanayi iş birlikleri etkinleştirilmiştir. Bu kapsamda Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ile çalışmalar yürütülmektedir.

Teknik altyapının ikincil ana göstergesi olan fiziki altyapı Ar-Ge Merkezi başvurusu anlamında güçlendirilmiş olup toplamda 1.172 m2 alan; ofis, test merkezi ve prototip atölyesi olarak hizmet vermektedir. Test ve ölçüm laboratuvarında sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verilebilmektedir. Sektörün ihtiyacının üstünde olan dinamik ömür testlerinin yapıldığı ağır şartlarda çalışan V-Çeki Kolu test cihazı ve iklimlendirilmiş yorulma test cihazları yer almaktadır. Prototip atölyesinde yeni ürün geliştirme ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde işleme tezgâhları bulunmaktadır. Bu altyapı ve ürün prototipleme yeteneği, üniversitelerde yer alan Merkezi Laboratuvarlarda kullanılarak çeşitlendirilmektedir.

Şirketimizin ana stratejisine paralel şekilde Ar-Ge Merkezi çalışma konuları belirlenmiş, 4 ana endüstri kolunda yer alan hedeflere göre gruplandırma yapılmıştır. Bunların başında Otomotiv sektörü için Ağırlık Azaltma yer almaktadır. Alternatif malzeme olarak Alüminyum kullanımı ile ürün geliştirme, kompozit malzemeler ve yenilikçi tasarımlar ile ürün ağırlık azaltma çalışmaları yapılmaktadır. Bu hedefi geniş kapsamlı yürütmek için de OTEP bünyesinde Araç Hafifletme Ar-Ge grubuna dahil olunmuştur. Raylı sistemlerde sektörün önde gelen şirketlerini bir araya getiren Demiryolu Konferansı'na katılarak sektör firmaları ile ürün geliştirme süreçleri başlatılmıştır. Yeni Ürün Grubu çalışmaları ise Savunma-Havacılık sektöründe yoğunlaşmış ve yerli helikopter projesi için uçuş kontrol rotlarının tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirilerek IDEF 2017 fuarında sergilenen helikopterde söz konusu ürünler yer almıştır. Geliştirilen ürünlerin tasarım doğrulama çalışmaları, test ve bilgisayar destekli analizler yardımı ile yapılmaktadır. Kalıp geliştirme yeteneklerini de kendi bünyesinde gerçekleştiren DİTAŞ Ar-Ge Merkezi, ana sanayiler için tam bir çözüm ortağı olarak proje çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalarda yazılım altyapısı olarak Creo, Catia ve AutoCad çizim programları; Deform ve Ansys bilgisayar destekli analiz programları ve ürün yaşam döngüsü olarak da SAP ve Windchill programları kullanılmaktadır.

Ar-Ge çalışmalarının odağında; Teknolojik Gelişme ve Sürdürülebilirlik yer almaktadır. DİTAŞ, bu amaca uygun çalışmaları Proje Yönetim Ofisi mantığında sistematik olarak yürütme ve yenilikçi çalışmalara zemin hazırlamanın Ar-Ge Merkezi olmak ile gerçekleştirilebileceğini kavramıştır. Bu çerçevede; 5746 sayılı "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılmış olan Ar-Ge Merkezi başvurusu olumlu karşılanmış ve DİTAŞ'a "Ar-Ge Merkezi Belgesi" verilmesi uygun bulunmuştur. Bu itibarla DİTAŞ, 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezleri'ne tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmış bulunmaktadır. DİTAŞ Ar-Ge Merkezi, Anadolu'da sanayinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek ve böylece ülke ekonomimizin de cari açığı azaltma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.