ortaklık yapısı

kurumsal yönetim

Pay Sahibi Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%) İmtiyazlı Pay
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 29.002.741 68,24 Yoktur
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım 13.497.259 31,76 Yoktur
Toplam 42.500.000 100