ortaklık yapısı

kurumsal yönetim

Pay Sahibi Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%) İmtiyazlı Pay
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 58.005.482,84 68,24 Yoktur
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım 26.994.517,16 31,76 Yoktur
Toplam 85.000.000,00 100