Müşteri memnuniyeti ve sadakatini oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,

Faaliyetlerimizde önleyici yaklaşıma, israftan kaçınmaya ve sürekli iyileştirmeye öncelikli olarak yer vermek,

Tüm çalışanlarımızın aktif katılımı ile bu çabaları yaygınlaştırmak.